Modernizacja linii kolejowej LK29 Tłuszcz—Ostrołęka – podsumowanie

Zamieszczamy krótkie podsumowanie spotkania w sprawie modernizacji linii kolejowej LK29 Tłuszcz—Ostrołęka.

⚫️ Jesteśmy na wczesnym etapie projektu, kiedy będzie przygotowywane studium wykonalności, aby mogły zostać wstępnie zaalokowane środki na tę inwestycję.

⚫️ Projektowanie i uzyskiwanie pozwoleń na budowę może potrwać 5-6 lat, więc “pierwsza łopata” na budowie może zostać wbita ok. 2030 roku.

⚫️PKP prowadziło rozmowy z przewoźnikami: Koleje Mazowieckie i PKP Intercity: możliwe, że do stolicy będziemy mogli dojeżdżać co 30-60 min.

⚫️ Na spotkaniu pojawiło się wiele pytań i niejasności, na które nie otrzymaliśmy odpowiedzi; część wniosków mieszkańców została zapisana jako postulat.

⚫️ Na terenie naszej gminy nie jest planowana likwidacja żadnego przejazdu ✅

❗️CO DALEJ?

👉 Warto spotkać się na szczeblu gminnym (👀Gmina Zabrodzie), aby zebrać wszystkie postulaty mieszkańców i przekazać je wykonawcy w formalny sposób. Razem możemy zdziałać więcej ❗️💪

⤵️ ZMIANY dotyczące przejazdów i przystanków w naszej gminie:

➡️ Przejazd kolejowy Wysychy: klasa przejazdu bez zmian (B); budowa chodnika i przejścia dla pieszych

➡️ Przystanek GRZEGORZEWO: budowa nowych peronów, dojście od przejazdu; podniesienie klasy przejazdu z C do B

➡️ Przejazd kolejowy Adelin—Zazdrość: klasa przejazdu bez zmian (B)

➡️ Stacja MOSTÓWKA: przebudowa układu torowego stacji wraz z budową nowego peronu, dojście do peronu przejściem pod torami; przejście dla pieszych

🔗 Prezentacja pokazywana na spotkaniu: https://www.konsultacje-projektu-swlk29-tluszcz-ostroleka…

🔗 Cały projekt jest dostępny na stronie: https://www.konsultacje-projektu-swlk29-tluszcz-ostroleka…

🛤️ KLASY PRZEJAZDÓW

• Przejazdy kategorii A

to przejazdy, na których za otwarcie i zamknięcie przejazdu zawsze odpowiada upoważniony pracownik kolei, posiadający uprawnienia do kierowania ruchem. Jeśli przejazd jest wyposażony w rogatki, to zawsze zamykają one całą szerokość jezdni – obydwa pasy ruchu. Do kategorii A zaliczamy także przejazdy bez rogatek jeśli są oznakowane znakiem A 30 – Inne niebezpieczeństwo, pod którym znajduje się tabliczka T-10. W tym przypadku uprawniony pracownik kolei wstrzymuje ruch pojazdów na czas przejazdu taboru kolejowego.

• Przejazdy kategorii B

to przejazdy, na których ruch jest kierowany przez samoczynne systemy przejazdowe, wyposażone w sygnalizatory drogowe i rogatki zamykające ruch drogowy. Rogatki na przejeździe kategorii B, w zależności od warunków lokalnych, mogą zamykać tylko jeden pas ruchu lub całą szerokość jezdni.

• Przejazdy kategorii C

są to przejazdy w pełni automatyczne, nie znajdziemy na nich rogatek, ruchem sterują wyłącznie samoczynne sygnalizatory świetlne.

• Przejazdy kategorii D

są zawsze oznakowane krzyżem św. Andrzeja. Na części przejazdów kategorii D występuje także znak STOP.

Źródło: https://bezpieczny-przejazd.pl/eduk…/kategorie-przejazdow/