Jako stowarzyszenie działamy w gminie Zabrodzie dla lokalnej społeczności:
🤝 integrujemy, promujemy: 🏃‍♂️ zdrowy styl życia
🌿 ekologię i ochronę przyrody
🎨 działania kulturalne i artystyczne 🎭

Aktualności


Nasze projekty