Misja i cele

Naszą misją jest integrowanie społeczności poprzez aktywne działania społeczne, promocję zdrowego trybu życia, ochronę przyrody i organizację wydarzeń kulturalnych.

Naszą wizją jest dynamiczna społeczność w gminie Zabrodzie, gdzie mieszkańcy zaangażowani są w aktywność fizyczną, kulturalną oraz troszczą się o lokalne środowisko, promując jednocześnie atrakcje gminy.

Chcemy skupić się na 6 obszarach, które są nam bliskie:

1. Integracja społeczna

Organizacja regularnych spotkań, pikników, imprez integracyjnych i warsztatów, które umożliwią mieszkańcom nawiązywanie więzi i budowanie wspólnoty lokalnej.

2. Promocja zdrowego trybu życia

Tworzenie programów edukacyjnych, zajęć sportowych, treningów fitness, biegów i spacerów zdrowotnych, aby zachęcić mieszkańców do aktywności fizycznej i dbania o swoje zdrowie.

3. Ochrona środowiska

Organizacja akcji sprzątania terenów publicznych, sadzenia drzew, edukacja ekologiczna, promowanie recyklingu i redukcji odpadów, współpraca z lokalnymi instytucjami w celu poprawy stanu środowiska naturalnego.

4. Wydarzenia kulturalne

Kreowanie różnorodnych wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty, wystawy, spektakle teatralne, warsztaty artystyczne, czy czytanie książek, które będą promować lokalną kulturę i talent lokalnych artystów.

5. Współpraca z lokalnymi organizacjami

Nawiązywanie partnerstw z innymi stowarzyszeniami, szkołami, instytucjami publicznymi i biznesami w celu organizacji wspólnych projektów i działań na rzecz społeczności.

6. Promocja gminy Zabrodzie

Opracowywanie strategii promocyjnej, tworzenie materiałów promocyjnych, udział w targach, festiwalach i wydarzeniach regionalnych w celu zwiększenia atrakcyjności gminy Zabrodzie jako miejsca do życia, pracy i spędzania wolnego czasu.

Nasze projekty →

Nasze inicjatywy, które mają na celu aktywizację i integrację mieszkańców gminy Zabrodzie.

Aktualności

Informacje o nadchodzących wydarzeniach, realizowanych projektach oraz wszelkich inicjatywach naszego stowarzyszenia, które wpływają na życie społeczności lokalnej.

Wesprzyj nas

Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj naszą działalność.